/
/
/
Naše lokacije
 • B
 • Voznik s spremljevalcem
B

Kategorija B

Izpit za avto oz B kategorija, je najštevilčnejša kategorija po opravljenih izpitih. V kategorijo B spadajo motorna vozila, (razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G), katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg voznikovega nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Z vozniškim dovoljenjem B kategorije lahko vozite:

 • osebno vozilo do 8+1sedež
 • tovorno vozilo do 3.500 kg največje dovoljene teže – tem vozilom je lahko dodan lahki priklopnik (priklopnik do 750 kg)

Pogoji za opravljanje izpita:

 • Minimalna starost 16 let
 • Opravljen zdravniški pregled na medicini dela in športa
 • Opravljena prva pomoč
 • Opravljen tečaj CPP
Voznik s spremljevalcem

Voznik s spremljevalcem

Če želiš voziti s spremljevalcem moraš imeti najmanj šestnajst let. Spremljevalec je lahko oseba, ožji družinski član (oče, mama ali pa nekdo drug, če ga starši ali skrbniki pooblastijo). Med vožnjo s spremljevalcem je na avtu ves čas potrebno imeti nameščeno L tablico. Glavni izpit pred izpitno komisijo opravljaš šele, ko si star 18 let.

Spremljevalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Najmanj pet let vozniško dovoljenje B kategorije,
 • Nima več kot pet kazenskih točk
 • Ima prebivališče v Republiki Sloveniji in
 • Je star najmanj 27 let.